Viestintäkouluttaja Jonna Koponen, FT

Olen toiminut viestinnän- ja draamakasvatuksen kouluttajana vuodesta 2002 lähtien niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Tällä hetkellä työskentelen yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteiden laitoksella, kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen maisteriohjelmassa. Teen aktiivisesti tutkimusta muun muassa asiakassuhteiden kehittymisestä ja niiden johtamisesta, asiantuntijoiden vuorovaikutusosaamisesta, kansainvälisestä modernista B2B myyntiprosessista, myyjän ja asiakkaan välisestä digitaalisesta ja kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta sekä vuorovaikutusosaamisen opettamisesta.

Yliopistonlehtorin työn ohessa olen toiminut viestinnän ja draamakasvatuksen kouluttajana mm. Tampereen yliopistossa, Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS), Snellman-kesäyliopistossa, Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Aducatessa, Savonia Ammattikorkeakoulussa, Jyväskylän yliopistossa, Jyväskylän Avoimessa yliopistossa, Oulun yliopistossa ja Suomen Puheopistossa. Erikoislaani ovat vuorovaikutusosaamisen opettaminen eri alojen asiantuntijoille, motivoiva haastattelu, myyntitaidot, myyntiprosessi, asiakaspalveluviestintä, esiintymistaidot, ryhmäviestintä, neuvottelu- ja kokoustaidot sekä professionaaliset viestintäsuhteet. Lisäksi olen työskennellyt näyttelijänä, ohjaajana ja koreografina useissa taiteellisissa projekteissa vuodesta 1995 alkaen.

Olen erikoistunut käyttämään vuorovaikutuskoulutuksessa kokemuksellisia oppimismenetelmiä, kuten roolipeliä, simulaatioita ja työpajateatteria. Asiantuntijaluentoja olen pitänyt mm. aiheista työelämän viestintätaidot, motivoiva haastattelu, vuorovaikutus potilas-lääkärisuhteessa ja esiintyminen vuorovaikutuksena. Olen Johtolanka-draamaryhmän perustajajäsen ja kuulun Turinateatteri-ryhmään.

Vuosien aikana saamani palaute on ollut myönteistä ja rohkaisevaa. Olen saanut kiitosta erityisesti asiantuntevasta esiintymistyylistäni sekä osallistujia kannustavasta ja rohkaisevasta ohjaustyylistäni.

Koulutus

  • Filosofian tohtori, Tampereen yliopisto, puheviestintä, 14.6.2012 Tampere.
  • Filosofian maisteri, Jyväskylän yliopisto, puheviestintä, 12.2.2003 Jyväskylä.
  • Valtakunnallisen Viestintätieteiden tohtoriohjelman liitännäisjäsen 1.1.2007–31.12.2011.
  • Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (35 ov) 16.5.2003, Jyväskylän yliopisto.
  • Flipped Classroom 2.0 opettaja, erikoistumiskoulutus, Itä-Suomen yliopisto, 2017.
  • Edistynyt johtaja 2.0 -koulutus, Itä-Suomen yliopisto 2018
  • Erasmus vaihto-opiskelija, Chester College of the University of Liverpool 24.9.2001–31.1.2002. Tutkijavaihto, Meiji University, Tokio, Japani (5.-16.5.2018). Erasmus opettajavaihto, IAE Montpellier, School of Management, 12.-16.9.2018, Montpellier, Ranska.
  • Meneillään olevat opinnot: Palvelujohtaminen

10 tärkeintä julkaisua

1.     Koponen, J., Julkunen, S. & Asai, A. (2019). Sales Communication Competence in International B2B Solution Selling. Industrial Marketing Management, 82, 238-252. DOI https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.01.009. Available online: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850118303948?via%3Dihub

2.     Koponen, J. & Rytsy, S. Social presence and e-commerce B2B chat functions. Accepted for publication 9.12.2019 in European Journal of Marketing.

3.     Koponen, J. (2019). The flipped classroom approach for teaching cross-cultural communication to millenials. Journal of Teaching in International Business, 30(2), 102-124. DOI: 10.1080/08975930.2019.1663776 Link to publication: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08975930.2019.1663776?journalCode=wtib20

4.     Kantanen, H., Koponen, J., Sointu, E. & Valtonen, T. (2019). Including the Student Voice: Experiences and learning outcomes of a flipped communication course. Business and Professional Communication QuarterlyDOI: 10.1177/2329490619833397 Link to publication: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2329490619833397

5.     Koponen, J. & Julkunen, S. (2017). Exploring cultural diversity with business students. Communication Teacher, 31(3), 187–192. Link to publication: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17404622.2017.1314528?journalCode=rcmt20

6.     Koponen, J. & Julkunen, S. (2017). Consumers’ experiences of appropriate sales interaction – a speech code theory perspective. Studies in Communication Sciences, 17(1), 25-41. Link to publication: https://www.hope.uzh.ch/scoms/article/view/j.scoms.2017.01.003

7.     Koponen, J. & Julkunen, S. (2015). Theoretical principles of simulation-based sales communication training. Simulation and Gaming, April 19, 1-11. Link to publication: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1046878115579582?journalCode=sagb

8.     Julkunen, S., Koponen, J. & Gabrielsson, M. (2015). Commentary on article, ‘The organizational implications of implementing Key Account Management: A case-based examination”. Industrial Marketing Management, 45, 98-99. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019850115000589

9.     Isotalus, P., Ala-Kortesmaa, S., Gerlander, M., Hyvärinen, M.-L., Koponen, J. & Välikoski, T.-R. (2013). Alakohtainen vuorovaikutusosaaminen kolmessa professiossa: Lääkärin, farmaseutin ja juristin ammatit tarkastelussa. (Discipline-specific communication competence in three professions: Tracing the essence of physician’s, pharmaseutist’s and layer’s communication competence). In L. Mikkola, S. Korkala & S. Herkama (Toim.), Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2013, 7–28.  Link to publication: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/42970/Prologi2013-isotalus-etal.pdf?sequence=1

10.  My most cited publication (see Google Scholar): Koponen, J., Pyörälä, E. & Isotalus, P. (2012). Comparing three experiential learning methods and their effect on medical students’ attitudes to learning communication skills. Medical Teacher 34, e198–e207. Link to publication: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/0142159X.2012.642828

 

Powered by Aava 3