Vakuuttava esiintyminen 

Tavoite: Oppia esiintymään vakuuttavasti sekä toteuttaa kiinnostavia esityksiä kuulijat huomioonottaen. 
Sisältö: Aktivoiva luento vakuuttavan esiintymisen kulmakivistä keskittyen erityisesti kiinnostavan esityksen rakentamiseen, vakuuttavan vaikutelman luomiseen, kuulijoiden huomioimiseen ja aktivointiin sekä havainnollistamiseen. Esiintymistaitoja hiotaan lyhyiden esiintymisharjoituksen avulla. Asiakkaan niin toivoessa koulutukseen voidaan sisällyttää ennakkokysely ja -tehtävä sekä esityksen videointi. Pidemmässä koulutuksessa osallistujat esittävät valmistellun puhe-esityksen ja saavat siitä henkilökohtaista palautetta. 
Kesto: Asiakkaan toiveiden mukaan 2-4 tuntia tai 1–2 päivää. 

Myyntikoulutus

Tavoite: Perehtyä myyntiprosessiin ja kehittää myynissä tarvittavaa vuorovaikutusosaamista.
Sisältö: Aktivoiva luento myyntiprosessista (seven steps of selling, the modern sales process), arvon luomisesta asiakkaalle sekä myyjän vuorovaikutusosaamisesta. Vuorovaikutusharjoituksissa osallistujat toimivat myyjän, asiakkaan ja havainnoijan rooleissa. Roolipeliharjoitusten asiakastapaukset laaditaan yhteistyössä tilaajan kanssa, jolloin ne vastaavat todellisia asiakastapauksia. Osallistujat saavat henkilökohtaista palautetta myynti- ja vuorovaikutustaidoistaan. Harjoituksissa voidaan keskittyä kuluttajamyyntiin (B2C) tai yritysmyyntiin (B2B). 
Yhteistyössä KTT Saara Julkusen kanssa.
Kesto: Asiakkaan toiveiden mukaan 3 tuntia - 2 päivää.

Motivoiva haastattelu

Tavoite: Oppia motivoivan haastattelun periaatteet ja kehittää osallistujien haastattelutaitoja.
Sisältö: Motivoiva haastattelu -koulutukseen sisältyy aktivoiva luento motivoivan haastattelun keskeisistä periaatteista ja teoreettisista lähtökohdista. koulutus sisältää vuorovaikutusharjoituksia, joissa osallistujat harjoittelevat haastattelutaitoja sekä potilaan/asiakkaan että ammattihenkilön rooleissa. Vuorovaikutusharjoituksissa käytetään kohderyhmälle räätälöityjä tapausesimerkkejä, jotka perustuvat todellisiin potilas- tai asiakastapauksiin. Osallistujat saavat henkilökohtaista palautetta vuorovaikutusosaamisestaan (mm. kuunteleminen, kysymysten käyttö, yhteenvetojen tekeminen ja päätöksenteon tukeminen). Koulutukseen sisältyy ennakkokysely ja -tehtävä.
Kesto: Asiakkaan toiveiden mukaan 2 tuntia–2 päivää. Pidemmässä koulutuksessa on mahdollista järjestää harjoitusten videokuvaus.

Työhaastatteluvalmennus

Tavoite: Perehtyä työnhakuprosessiin ja kehittää työhaastattelussa tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Osallistujat oppivat viestimään omasta osaamisestaan vakuuttavasti ja rohkeasti. 
Sisältö: Osallistujat perehdytetään työnhakuprosessiin ja työhaastatteluun aktivoivan luennon ja vuorovaikutusharjoitusten avulla. Tuoreisiin tutkimustuloksiin perustuvalla luennolla käsitellään työnhakuprosessia, työhaastatteluun valmistautumista, työhaastattelussa keskeisiä vuorovaikutustaitoja sekä onnistuneen työhaastattelun elementtejä.  Vuorovaikutusharjoituksissa osallistujat ovat sekä työnantajan että työnhakijan rooleissa. Osallistujat saavat henkilökohtaista palautetta työhaastattelussa menestymisestä vertaisryhmän jäseniltä ja kouluttajalta. Koulutukseen sisältyy ennakkokysely ja -tehtävä.
Kesto: Asiakkaan toiveiden mukaan 1–2 päivää. Pidemmässä koulutuksessa on mahdollista järjestää työhaastatteluharjoitusten videokuvaus.

Asiakaspalvelukoulutus 

Tavoite: Kehittää osallistujien asiakaspalvelutaitoja. Tutkia haasteellisia asiakaspalvelutilanteita toiminnallisesti ja kokemuksellisesti.
Sisältö: Koulutuksessa osallistujat perehdytetään asiakaspalveluviestintään aktivoivan luennon ja vuorovaikutusharjoitusten avulla. Harjoituksissa osallistujat ovat sekä asiakkaan että asiakaspalvelijan rooleissa. Roolipelissä käytetään kohderyhmälle räätälöityjä tapausesimerkkejä, jotka perustuvat todellisiin asiakastapauksiin. Näin on mahdollista keskittyä tilaajan näkökulmasta keskeisten asiakaspalvelutaitojen harjoitteluun. Osallistujat saavat henkilökohtaista palautetta vuorovaikutusosaamisestaan (mm. vaikutelmat, asiakkaan ongelman/tarpeiden kartoittaminen, kuunteleminen).
Kesto: asiakkaan toiveiden mukaan 2 tuntia–2 päivää. Pidemmässä koulutuksessa on mahdollista järjestää harjoitusten videokuvaus.

Tehokkuutta kokouksiin

Tavoite: Perehtyä kokoukseen vuorovaikutusprosessina ja konkreettisesti havainnollistaa mistä syntyy hyvä kokous. Koulutus auttaa työyhteisön jäseniä tunnistamaan kokousten ongelmakohtia ja löytämään konkreettisia ratkaisuja niiden korjaamiseksi. 
Sisältö: Koulutuksessa osallistujat perehdytetään kokoukseen vuorovaikutusprosessina aktivoivan luennon sekä konkreettisten esimerkkien avulla. Teemoja ovat valmistautuminen, puheenjohtajan rooli, vuorovaikutustaidot ja osallistuminen, päätöksenteko ja päätösten kirjaaminen sekä seuranta. Lisäksi käsitellään vuorovaikutusteknologioiden vaikutusta kokousten kulkuun (mm. videoyhteydet). Luentoon sisältyy lyhyitä vuorovaikutusharjoituksia. Kouluttaja havainnollistaa myös vuorovaikutuksen työkaluja, joilla voidaan konkreettisesti edistää kokousten tehokkuutta.  
Kesto: 2 tuntia. Koko päivän koulutukseen voi halutessaan tilata myös jatko-osan, joka sisältää oman työyhteisön kokousten kehittämissuunnitelman Learning Cafe-menetelmän avulla.

Tehokas neuvottelu

Tavoite: Kehittää osallistujien neuvottelutaitoja. Oppia havainnoimaan ja analysoimaan omaa ja toisten viestintätyyliä neuvottelussa.
Sisältö: Koulutuksessa osallistujat perehdytetään neuvottelutaitoihin sekä aktivoivan luennon että vuorovaikutusharjoitusten avulla. Käydään läpi neuvotteluprosessin pääpiirteet: valmistautuminen (tilanne- ja tavoiteanalyysi, neuvottelukumppanianalyysi ja toimintasuunnitelman laatiminen), neuvottelutilanne (neuvottelun suunnitelmallinen johtaminen, avaus, asioiden käsittely, lopetus ja jälkihoito, neuvottelutaidot) sekä lopetus (mahdollinen uusi neuvottelu ja seuranta). Lisäksi käsitellään hankalassa neuvottelutilanteessa toimimista, kuten konfliktin käsittelyä ja erilaisten viestintätyylien kohtaamista. Osallistujat harjoittelevat neuvottelutaitoja vuorovaikutusharjoituksessa, jonka teema räätälöidään kohderyhmälle sopivaksi. Osallistujat saavat palautetta neuvottelutaidoistaan ja itsearvioivat neuvottelutaitojaan kouluttajan laatiman arviointilomakkeen avulla.
Kesto: asiakkaan toiveiden mukaan 2 tuntia–2 päivää.

Henkilökohtainen sparraus

Tavoite: Suunnittelen henkilökohtaisen sparrauksen asiakkaan toiveiden pohjalta. Sparraus voi liittyä esimerkiksi esiintymistaitoihin, esiintymisjännitykseen, henkilökohtaiseen brändäykseen tai mihin tahansa muuhun viestinnän osa-alueeseen.
Sisältö: Kouluttaja lähettää osallistujille ennakkokyselyn, jonka perusteella hän valitsee tarkoituksenmukaisen sisällön ja menetelmät sparrausta varten. Ennakkokyselyssä kouluttaja tiedustelee ongelmia / mieltä askarruttavia kysymyksiä, joihin sparrauksessa etsitään ratkaisuja ja vastauksia.
Kesto: asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan 2 tuntia-2 päivää.

Verkko-oppimateriaalit

Suunnittelen ja toteutan viestintään, vuorovaikutukseen, oppimiseen, puheviestintään ja draamakasvatukseen liittyviä verkko-oppimateriaaleja yhteistyössä tilaajan kanssa. Verkko-oppimateriaalit voivat liittyä tilaajan valitsemaan teemaan ja ne räätälöidään kohderyhmän tarpeita vastaaviksi. Verkko-oppimateriaali voi liittyä esimerkiksi
1) neuvottelutaitoihin,
2) konfliktitilanteiden käsittelyyn,
3) esiintymistaitoihin,
4) esiintymisjännitykseen,
5) asiakaspalveluviestintään,
6) sanattomaan viestintään,
7) motivoivaan haastatteluun,
8) henkilökohtaiseen brändäämiseen
9) kulttuurienväliseen viestintään
10) virtuaalitiimeihin.

Vapaa kortti!

Etkö löytänyt tuotteista itsellesi sopivaa ratkaisua?
Valitse rohkeasti vapaa kortti, ota yhteys kouluttajaan ja pyydä häntä räätälöimään tuote juuri Sinun tarpeitasi vastaavaksi!

 

Universaalit kasvojen ilmeet by Jonna K.

Powered by Aava 3